Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 14 Luty 2020

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko: Trener.

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko: Trener.

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnosciami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

IV Nabór

STANOWISKOKANDYDACIWYNIK REKRUTACJI
trenerPani Katarzyna Kasperek

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko trenera została wybrana Pani Katarzyna Kasperek. Kandydatka spełniają wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.