Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 4 Maj 2020

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje :

  1. Wszyscy zatrudnieni pracownicy realizują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem przepisów ochrony danych osobowych.
  2. Pomimo wystąpienia stanu epidemii i istniejących ograniczeń wynikających z przepisów prawa, wszystkie zadania Ośrodka są realizowane.
  3. Pracownicy przyjmują interesantów  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
  4. Nadal rekomendowane jest załatwianie spraw za pośrednictwem portalu E-PUAP, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub o ile jest to możliwe telefonicznie.
  • Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w dniu wskazanym w decyzji w godzinach od 13.00-14.00
  • Ośrodek udziela informacji osobom potrzebującym codziennie w godzinach 7.00-19.00

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny                   33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.                                                                               

 

 Kierownik ośrodka

                                                                               Dorota Mrowiec

Wieprz dnia 30 kwietnia 2020r.