Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 13 Marzec 2020

Nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od  poniedziałku wejdą w życie nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Chociaż Ośrodek będzie pracował w normalnym i przewidzianym prawem wymiarze godzin, to kontakt bezpośredni z pracownikami zostanie ograniczony.

W terenie realizowane będą niezbędne usługi opiekuńcze u osób pozbawionych osób bliskich oraz pilne interwencje.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami drogą telefoniczną lub elektroniczną (kontakt do pracowników podany poniżej).

Wszystkie wnioski przyjmowane będą również droga elektroniczną lub po wcześniejszym uzgdnieniu telefonicznym z pracownikiem.

  • Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w dniu wskazanym w decyzji w godzinach od 11.00-12.00

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny                   33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.