Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 26 Wrzesień 2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO – PRAWNIK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO –
NA REALIZACJĘ ZADANIA „Konsultacje prawne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. spośród dwóch złożonych ofert na stanowisko została wybrana  Pani Beata Smolec zam. Sułkowice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Beata Smolec  spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec