Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 23 Listopad 2020

Czyste powietrze – informacja

                      Informacja dotycząca Programu „Czyste powietrze”

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, uprzejmie prosimy o to, by sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w miarę możliwości załatwiać drogą e-mail lub telefonicznie:

gopswieprz@poczta.onet.pl

☎ 33 8755 415,        575 525 694

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie     www.wfos.krakow.pl

 

Infolinia  „Czyste Powietrze”

Czynna w godzinach 08:00 – 15:00

12 422 94 90  wew. 2

 

              Ogólnopolska Infolinia : 22 340 40 80